maandag 29 februari 2016

Drie-harten-school


Toneel: wie? wat? waar?

Bij deze les was het de bedoeling dat de leerlingen situaties gingen uitbeelden. Ze mochten niet kiezen, maar kregen een aantal opgelegde elementen. Deze waren onder te verdelen in 3 categorieën: wie, wat en waar.
De leerlingen werden in groepjes van 3 of 4 leerlingen verdeeld. Elke groep trok 3 kaartjes, van elke categorie één. Ze brachten deze 3 woorden samen en verzonnen hier een kort verhaaltje rond. Dit werd dan in een toneelvorm gegoten. Zodra alle leerlingen hun toneeltjes ingeoefend hadden, vond het toonmoment plaats. We kregen de meest uiteenlopende, grappige situaties te zien. Zo ging er een blinde voorlezen in een supermarkt, een wielrenner fluisteren in de jungle, een fotograaf stelen in de cinema, een koning schaatsen in een bevroren zwembad en werd er een ballerina in het bos onderzocht. Er is duidelijk veel acteertalent in deze klas aanwezig.

vrijdag 26 februari 2016

Bezoek aan het RVT

Op 28 januari brachten de leerlingen van 3A een bezoekje aan de bewoners van het RVT in Oostkamp. Daar aangekomen werden de leerlingen in groepjes van 3 of 4 verdeeld over de verschillende afdelingen. Na zichzelf kort voorgesteld te hebben, werden de gezelschapsspelen uitgehaald. Hier en daar was een woordje uitleg nodig, maar al snel werd er met en tegen elkaar gespeeld. Hoorde ik dat er ook wel eens een beetje vals werd gespeeld???? Ik zag in ieder geval overal vrolijke gezichten, zowel bij jong en minder jong ;-).  Er werd nog samen een drankje gedronken en wat gepraat, maar dan was het tijd om afscheid te nemen. Iedereen was het eens, de tijd ging veel te snel!

dinsdag 2 februari 2016

Boetseren


Samen in een grote kring
BOETSEREN
na voorbereidende oefeningen: kneden, vormen, in de klei tekenen,...
een bever boetseren

Zo kreeg Ben de Bever Benny, Bea, Betsy, Bob, Blij,... 
als vriendjes en vriendinnetjes.