dinsdag 2 februari 2016

Boetseren


Samen in een grote kring
BOETSEREN
na voorbereidende oefeningen: kneden, vormen, in de klei tekenen,...
een bever boetseren

Zo kreeg Ben de Bever Benny, Bea, Betsy, Bob, Blij,... 
als vriendjes en vriendinnetjes.