dinsdag 7 februari 2017

Een leuk gedichtje


In de maand januari deden we aan
poëziesnuffelen.
Heel wat gedichtenboeken bekeken we.
We lazen hier en daar gedicht.

We kozen allemaal een gedicht dat ons aansprak.
Dat gedicht stelden we voor aan de klas.

Een muzisch moment vol gedichtjes
over koningen, cijfers, dieren, schoenen, WC-rollen,...
De één las het gedichtje voor,
een ander vertelde het uit het hoofd.
We luisterden naar een gedicht 
verteld aan de hand van zelfgemaakte tekeningen,
naar een gedicht verduidelijkt met verschillende spulletjes,...

Een knap en mooi geheel!